ฉันทะ | วิริยะ | จิตตะ | วิมังสา เราจะก้าวข้ามความไม่รู้ไปด้วยกัน..

:: ลงชื่ออัตรากำลังสายคอมพิวเตอร์

สมาชิก 10 ท่านล่าสุดของเรา
ชื่อเรียก จังหวัด
jomjon จ.อำนาจเจริญ
ghjukliokss ?.?????????
Richardka ?.????????
supachai จ.พระนครศรีอยุธยา
Thomasgob ?.??????????
Eugenesoot ?.????????
Curtismr ?.?????????
Freddiezooro ?.??????????
hunter จ.จันทบุรี
safiee จ.สุราษฎร์ธานี
Members All..

ข้อมูล | คอร์ดการอบรม

หลักสูตรการอบรม | สัมนา 2558 วันอบรม รับ ราคา/ท. ลงชื่อ เอกสาร
Developer Skills Support
Android On Java Programming On Delphi Programming
iOS Supported
Mac OS X Supported
Windows Supported VB.Net ,C#.Net ,Delphi, JAVA
Web Aplication ON PHP Yii Framework
Server CentOS , Ubuntu , Windows Server

เป็นผู้ส่งมอบ | ความรู้ต่างๆ

สอนการเขียนโปรแกรม ภาษา C# .Net 2012,2013 จัดการฐานข้อมูล MySQL และอื่นๆ

สอนการเขียนโปรแกรม ภาษา VB .Net 2012,2013 จัดการฐานข้อมูล MySQL และอื่นๆ

สอนการเขียนโปรแกรม ภาษา Delphi XE จัดการฐานข้อมูล MySQL และอื่นๆ

สอนเขียนโปรแกรม PHP MySQL

สอนเขียนโปรแกรม PHP MVC YII Framework + Css Bootstrap

สอนเขียนโปรแกรม PHP MVC YII Framework + Css JQuery Mobile

สอนเขียนโปรแกรม PHP MVC YII Framework พัฒนาระบบ E-Commerce

สอนเขียนคำสั่งจัดการฐานข้อมูล ภาษา SQL

สอนการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น จนถึง การนำไปใช้งานจริง

สอนการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint ,Access ฯลฯ

สอนการแต่งรูป Photoshop

สอนการถ่ายรูปจากกล้อง DSLR

สอนการแต่งภาพให้สวยงานด้วยโปรแกรม LightRoom

สอนการสร้าง Website ด้วย Wordpress

สอนการสร้าง Website ด้วย Joomla

ติดต่อ : โกศล ปัทวรรณ 088-014-0165 หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/kosol.puttawan


Source Code/เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 ทดสอบ Free!! ..โปรแกรมตรวรจสอบ QOF Offline เงื่อนไขสปสช.โคราช กรณีศึกษา จนท.ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ชุมพลบุรี Software โปรแกรม 1,386
2 iPersonExpert 2015 โปรแกรมบริหารงานบุคลากร โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรที่สนใจนำไปใช้งาน Software โปรแกรม 2,536
3 เครื่องมือจัดทำระบบลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามบัญชี UNI COST Software โปรแกรม 331
4 Source Code ประกอบการเรียนหนังสือ Workshop VB .Net 2012 + MySQL ระบบร้านขายยา Source Code 2,595
5 Source Code ประกอบการเรียนหนังสือ Workshop PHP+MySql Yii-Bootstrap ระบบลงทะเบียนอบรม Source Code 2,659
6 Source Code ประกอบการเรียนหนังสือ Workshop C# .Net 2012 + MySQL ระบบร้านขายหนังสือ Source Code 1,927
7 Source Code ประกอบการเรียนหนังสือ Workshop Delphi XE2 + MySQL Basic ระบบคาร์แคร์ Source Code 1,789
8 Source Code กรณีศึกษาระบบจัดการธนาคารหมู่บ้าน Visual Studio 6.0 + MySQL Source Code 991
9 Source Code กรณีศึกษาระบบจัดการธนาคารโรงเรียน Visual Studio 6.0 + MySQL Source Code 971
10 Source Code กรณีศึกษาระบบจัดการการขายสินค้า Visual Studio 6.0 + MySQL Source Code 1,354
11 Source Code กรณีศึกษาระบบโรงรับจำนำ VB.Net + SQL Server Source Code 1,171
:: รายการผลิตภัณฑ์ / รายละเอี่ยด ### ###
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด..
:: วีดีโอ Trainning ###
# การติดตั้ง Embarcario Delphi XE5 (ตัวทดลองใช้งาน) By Huwko

    ## เรามาเรียนรู้การติดตั้งโปรแกรม Delphi XE5 ตัวทดลองใช้งาน ซึ่งออกมาล่าสุดกันครับ..

view : 1,447
คลิกเข้าชม
4.Delphi XE2 Basicการสร้างฟอร์มจัดการข้อมูลหลัก By-Huwko

    ## เริ่มสร้างระบบงานเพื่อจัดการกับตารางง่ายๆ ที่เป็น Master หรือ Lookup Tables ด้วย Delphi Xe2 Workshop โดย โกศล ปัทวรรณ www.huwkosoft.com

view : 1,369
คลิกเข้าชม
3.Delphi XE2 Basic การเตรียมฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล By-Huwko

    ## เตรียมฐานข้อมูล MySQL เพื่อสร้างระบบงาน Delphi Xe2 Workshop โดย โกศล ปัทวรรณ www.huwkosoft.com

view : 1,464
คลิกเข้าชม
2.Delphi XE2 Basic เริ่มต้นสร้างโปรเจกงาน Carcare By-Huwko

    ## พาท่านเรียนรู้การสร้างระบบงานด้วย Delphi Xe2 โดยทำตามขั้นตอนอย่างง่ายดาย โดย โกศล ปัทวรรณ www.huwkosoft.com

view : 1,176
คลิกเข้าชม
1.Delphi XE2 Basic แนะนำ DelphiXE2 By-Huwko

    ## เวลาคนเรามีน้อย พอๆกับการเรียนรู้เทคโนโลยี ที่มีช่วงชีวิต เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป.. ## แนะนำ สภาพแวดล้อมของ Delphi XE2 ให้เห็นภาพและเข้าใจว่าเครื่องมือไหนทำอะไรได้บ้าง.. โดย โกศล ปัทวรรณ www.huwkosoft.com

view : 1,266
คลิกเข้าชม
VDO ทั้งหมด

Web Site นี้ชื่อว่า HUWKOSOFT.COM ทำไมถึงชื่อนี้? เนื่องจากว่าผู้ก่อตั้งชื่อ โก้ + หิว + ซอฟต์ กลายเป็น ฮิวโก้ซอฟต์ | แปลว่าผู้กระหายในการพัฒนาโปรแกรม นั่นเอง ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งมอบความรู้ที่ Webmaster มีอยู่ให้กับรุ่นน้อง รุ่นพี่ หรือ ผู้ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการ แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยขน์ในสังคม องค์กร และตัวผู้พัฒนาเองให้มากที่สุดเท่าที่ความหลงไหลจะมีได้ เนื่องจากความไม่รู้ของผู้พัฒนาเองเมื่อตอนเริ่มเขียนโปรแกรม ยากลำบากมากมาย กว่าจะเขียนโปรแกรมได้ เมื่อผู้เขียนผ่านด่านอรหันต์ หรือด่านแห่งความไม่เข้าใจจนสามารถเขียนโปรแกรมได้บ้างแล้ว จึงได้ส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองต่อไป เพราะเมื่อเราจากโลกนี้ไปความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่ก็จะหายไปด้วยซึ่งไม่มีประโยชน์อันไดเลยที่เรามีความรู้เก็บไว้ .. โกศล ปัทวรรณ

  Power By ::BootStrap Css and Yii Framework